awarded with:


       

Author Archives: Lennart Müller

  • -

Motto listopad 2020

Motto na cały rok: Vidimus! – We have seen! – Widzieliśmy! Fragment biblijny: Mt 25, 35

Fragment biblijny: Mt 25, 35

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść.“

Refleksja:

Żyjemy w czasach „dystansu społecznego”: znaczna część naszego codziennego życia i naszego zaangażowania wobec osób marginalizowanych społecznie nie jest obecnie możliwe w zwykłej formie. W takiej sytuacji szybko może pojawić się pytanie: „Czy w ogóle warto się angażować, jeśli nie wszystko da się zrealizować zgodnie z planem?” Wierzę, że szczególnie w czasach niepewności ważne jest, aby pamiętać, dla czego (kogo) tak naprawdę płonie nasze serce i z kim już mogliśmy doświadczyć tego, że nasz głód życia i miłości został ugaszony. W tym miesiącu świadomie szukajmy kontaktu z naszymi przyjaciółmi, abyśmy mogli przejść przez czas kryzysu i nigdy nikogo nie stracić z oczu. Jestem pewien, że nasz głód wspólnoty i życia będzie dla nas dobrym przewodnikiem i choć zachowujemy dystans, możemy być blisko w naszych sercach i doświadczać nadziei między sobą i w łączności z Jezusem.

Jakob Ohm

  • -

Motto na październik 2020

Motto na cały rok: Vidimus! – We have seen! – Widzieliśmy!

Fragment biblijny: Mt 25, 35

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.“

Refleksja:

Każdy, kto idzie przez świat z otwartymi oczami, zauważy, że istnieje wiele niesprawiedliwości, zarówno dużych, jak i małych: bieda, wykluczenie, bezdomność… Na pewno znajdziesz wiele innych przykładów ze swojego środowiska. Wyzwanie jest jasne: w dziedzinie społecznej jest jeszcze wiele do zrobienia. Kierując się duchem naszego ruchu socioMovens, staramy się uczynić nasze społeczeństwo nieco bardziej ludzkim i sprawiedliwym, przynajmniej w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Ale jako społeczno-chrześcijańskiemu ruchowi nie chodzi nam tylko o pomoc materialną. Chcemy raczej pozwolić innym, zwłaszcza pokrzywdzonym przez los, poczuć, że są akceptowani, traktowani poważnie i cenieni jako istoty ludzkie. Nie potrzebujemy do tego wielu środków, wystarczy bystre oko i otwarte serce. Według słów Jezusa ta życzliwa i serdeczna postawa jest nazywana „miłością”. Odważmy się na to pełne miłości spojrzenie, aby nikt nie musiał czuć się obcy, wykluczony, nieistotny.

Jakob Ohm

  • -

Motto Wrzesień 2020

Motto na cały rok: Vidimus! – We have seen! – Widzieliśmy!

Fragment biblijny na sierpień 2020: Mt 25, 38

„Panie, kiedy widzieliśmy Cię nagim?“

Jedno spojrzenie może wiele zdziałać. Prawdopodobnie znasz sytuacje, w których czujesz się niepewnie, nękany lub oceniany na podstawie spojrzenia innych. I jak łatwo jest patrzeć na innych z góry. – Myślę w szczególności o ludziach na ulicy, którzy są bezbronnie narażeni na pogardliwe spojrzenia. Jednak odwrócenie uwagi nie jest alternatywą. Wręcz przeciwnie: powinniśmy przyjrzeć się bliżej: spojrzeć ze zrozumieniem, zainteresowaniem, uczuciem. To doświadczenie może nas doprowadzić do fundamentalnego pytania o wspólnotę: jak postrzegam innych ludzi? Jakie sygnały wysyłam do Ciebie, często bez słów? Może w tym miesiącu uda nam się zmienić nasze patrzenie na świat i ludzi wokół nas: życzliwość zamiast odrzucenia, zaufanie zamiast nieufności. Jestem pewien: ten zmieniony pogląd umożliwia relacje, o których wcześniej byśmy nie podejrzewali. I zawsze możemy na tym polegać: Jezus chce nas spotkać w innym – i zawsze patrzy na nas z miłością.

Jakob Ohm