awarded with:


       

Jak to się zaczęło- rozwój idei

Powstanie socioMovens

Przygoda z ideą naszego ruchu rozpoczęła się w lipcu 2012 roku w Arricii pod Rzymem, gdzie 80 byłych uczestników akademii społecznej, czterotygodniowej letniej szkoły dla przyszłych księży z Europy Środkowo-Wschodniej, zastanawiało się nad tym, jak ideę społecznej akademii i wizji „nadania Europie duszy” można dalej promować i tym samym kształtować rzeczywistość.

header-beitrag

Kongres odbył się pod hasłem: „Wobec kultury odpowiedzialności. Przemieniająca moc Ewangelii w dzisiejszym świecie”. Danie młodym ludziom podobnej okazji do przeżywania wspólnoty opartej na antropologii chrześcijańskiej było pomysłem absolwentów kongresu. Kommende Dortmund i jego fundacja młodzieżowa beneVolens mają duże doświadczenie i długą tradycję pracy z młodymi ludźmi i dzięki temu byli w stanie pomóc seminarzystom, zapewniając im wsparcie pedagogiczne i metodyczne.

Powyższe idee stały się rzeczywistością, gdy zorganizowano cztery pierwsze tygodniowe projekty w krajach, z których pochodzili uczestnicy kongresu: na początku 2013 r. pierwszy tydzień projektu odbył się w pobliżu łotewskiej stolicy Rygi. Inne projekty pojawiły się w tym samym roku na Słowacji (Spišská Kapitula ans Kysak) i w Rumunii (Timișoara). Zapoczątkowało to zaangażowanie duszpasterskie w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez nasz ruch społeczno-młodzieżowy. Na międzynarodowym kongresie „Giving Europe a Soul” w 2014 roku w Zakopanem, socioMovens e.V. zostało oficjalnie założone jako międzynarodowy ruch młodzieżowo-społeczny. Od 2015 roku można było stopniowo zwiększyć liczbę miejsc, w których przeprowadzono projekt. Ta liczba cały czas rośnie…