awarded with:


       

Projekt społeczny w Kijowie

  • -

Projekt społeczny w Kijowie

Od 21 do 26 października 2019 r. Na Ukrainie odbył się tydzień młodzieżowych projektów społecznych pod hasłem „Eko – nie Ego!”. Po dwóch tygodniach projektowych, które odbyły się już z naszym partnerem, salezjańską szkołą średnią we Lwowie, z radością przyjęliśmy zaproszenie salezjanów i przeprowadziliśmy tegoroczny tydzień projektowy w stolicy Kijowie. 21 młodych ludzi z różnych części Ukrainy spędziło razem tydzień. Po raz pierwszy skupiono się na środowisku i ekologii oraz związanych z nimi wyzwaniach społecznych. Zaczęło się od wykładu jednej z nielicznych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na Ukrainie, która opowiada się za systemem segregacji odpadów w przemyśle i gospodarstwach domowych oraz ostrzega przed konsekwencjami niewystarczającego wsparcia rządowego. Czas po obiedzie upłynął pod znakiem socioMovens i Fazenda da Esperanca. Szybko rozwinęliśmy się jako grupa dzięki ekscytującym raportom terenowym. W Kijowie dotarliśmy do ogrodu botanicznego po przejechaniu typowymi „Maszrutkami”, metrem i pociągiem. W swojej różnorodności był już imponujący. Tam zainspirował nas ekscytujący wykład o tym, jak produkty roślinne mogą w przyszłości zastąpić plastik i inne surowce. Zmęczeni po długim dniu poszliśmy do łóżek po codziennej wieczornej modlitwie i refleksji nad mottem dnia kostki „Sport dla pokoju”. Ponieważ po porannym impulsie czekał ciekawy warsztat, który uczynił nas prawdziwymi ekspertami od środowiska i klimatu: możliwości kariery w sektorze klimatycznym, wyzwania dla gospodarki i kilka praktycznych porad życiowych, raport o tym, jak działa polityka klimatyczna w Niemczech i czego możemy się od siebie nawzajem nauczyć w zakresie wkładu na pewno nie brakowało!

W czwartek prof. Wołodymyr Szeremieta, przewodniczący biura ochrony środowiska biskupów ukraińskich, a także członek rady doradczej socioMovens, wygłosił wykład, który wprowadził nas jeszcze głębiej w treść. Nawiązał do encykliki Papieża Franciszka Laudato Si, która jest drogowskazem chrześcijańskiej odpowiedzialności za stworzenie i środowisko oraz „ekologię człowieka”. Następnie razem odwiedziliśmy fabrykę recyklingu, która wykonuje zeszyty ćwiczeń i długopisy dla dzieci w wieku szkolnym ze starych papierowych kubków. Oczywiście koniecznością była też wizyta w katedrze greckokatolickiej, gdzie spotkaliśmy się z urzędnikiem kurii ds. Środowiska, który pogłębił teologiczny i społeczno-etyczny temat odpowiedzialności za stworzenie. Można powiedzieć: bardzo zmotywowani młodzi ludzie uczciwie zasłużyli na swój certyfikat i wrócili do domu z wieloma pomysłami, jak w przyszłości mogą pracować na rzecz ekologii i spójności społecznej na Ukrainie. Wszyscy zgodzili się, że zaangażowanie w tworzenie nie może odbywać się w oderwaniu od problemów społecznych, a zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego jest nie tylko skuteczniejsze, ale także przyjemniejsze! W tym sensie oddali tematowi sprawiedliwość: Eko – nie Ego!