awarded with:


       

Socio Movens w Koszalinie

  • -

Socio Movens w Koszalinie

Pomimo trudności związanych z covidem, mogliśmy brać udział w 4-dniowym projekcie .

Odbył się on w dniach 24-27 styczeń 2022, a temat brzmiał:

Uzależnienia i inne problemy społeczne.

Pierwszego dnia pojechaliśmy do Wspólnoty Cenaccolo. Stowarzyszenie te wywodzi się z Włoch i zajmuje się pomocą w uzależnieniach młodzieży, zwłaszcza narkomanom. Mogliśmy zapoznać się z tym terenem oraz wysłuchać świadectw kilku młodych osób wychodzących z nałogów.

Kolejne dwa dni spędziliśmy w Domu Miłosierdzia. Jest to zrzeszenie osób wierzących, które prowadzą dom i pomagają wszystkim ludziom, którzy tam  przychodzą, aby wyszli na prostą.

Na początku zapoznaliśmy się z miejscem oraz wysłuchaliśmy historii jego mieszkańców, osób duchownych jak i tych którzy szukają tam wsparcia. Kolejnego dnia pomagaliśmy w wielu pracach, między innymi w przygotowaniach do rozdawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych. Niektórzy z nas również nawiązali kontakt z przychodzącymi.

Oprócz tego, wiele czasu spędziliśmy na wspólnych grach, zabawach integracyjnych i tańcach. Nie zabrakło również czasu na modlitwę oraz refleksję. Większość z nas była otwarta na wszystkie projektowe doświadczenia oraz z powagą podchodziliśmy do pomagania.

(Wiktoria Kszkowiak)