awarded with:


       

Wspólnie kształtując przyszłość

Giving Europe a Soul – dać duszę Europie

Wspólny program tygodnia,  praca, jedzenie i spanie pod jednym dachem oraz wspólne doświadczenia stworzyły wyjątkową atmosferę i przyczyniły się do wzruszającego przeżycia: wzajemne zrozumienie wyłoniło się ponad wszelkimi różnicami językowymi i kulturowymi oraz zwiększyło świadomość wspólnej podstawy.

,,Europa wzrasta razem! – to moje doświadczenie, które napełniło mnie wielką radością i wdzięcznością po odbytym projekcie.“  Gregor (student, Spišská Kapitula)

Uczniowie, ale także prowadzący i nauczyciele z różnych krajów powracają do swojego środowiska osobistego z nowym spojrzeniem na swój kraj. Jednocześnie ich doświadczenia  przyczyniają się do refleksji nad własną osobowością.

W ciągu ostatnich lat powstała sieć młodzieżowo-duszpasterska, umożliwiająca absolwentom organizowanie się i tworzenie kolejnych nowych inicjatyw. Nasze stowarzyszenie socioMovens e.V. chce dalej promować to zaangażowanie.