awarded with:


       

Nasze metody

Jak wygląda typowy tydzień projektowy?

Każdy z naszych lokalnych tygodni projektowych jest inny. Łączą je jednak trzy fundamentalne filary, na których opiera się nasze zaangażowanie w pracę z młodym pokoleniem:

  • temat główny: praca merytoryczna nad głównym tematem tygodnia

  • osobiste spotkanie na miejscu: kontakt i wymiana doświadczeń z osobami dotkniętymi wyzwaniami społecznymi

  • duchowość: osobista refleksja i wspólne duchowe doświadczenie

Każdy dzień zaczyna się od wspólnego impulsu. Wypróbowane i przetestowane kostki Sport4Peace oferują codzienne motto, które prowadzi nas przez cały dzień i kończy się wspólną refleksją.


  1. Temat główny

Każdy dzień jest podzielony na różne jednostki, podczas których uczniowie podejmują wybrane wyzwania społeczne i ekologiczne swoich krajów. Na początku wyjaśniają sytuację, której doświadczają w swoim środowisku osobistym. Następnie zagłębiają się w temat i próbują znaleźć rozwiązanie szukając różnych metod. Uczestnicy są stale zachęcani do aktywnego uczestnictwa. Poprzez ćwiczenia przeżyciowo-edukacyjne uczestnicy uwrażliwiają się na sytuację osób dotkniętych problemami społecznymi. Tworzy to odniesienie do ich własnego codziennego życia.

  1. Osobiste doświadczenie spotkania

Zamiast czystego przekazywania wiedzy, w centrum dnia są rozmowy i doświadczenia. W projektach chodzi nie tylko o poznawanie ludzi, których dotyczą, ale także o osobisty i egzystencjalny dostęp do samego tematu. W kontakcie z dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, czy innymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, uczestnicy muszą zastanowić się nad własnym stylem życia i postawami. W ten sposób rozwijają nowe perspektywy życia w ogóle i często zmieniają pogląd na temat otaczających ich ludzi. Bezpośredni kontakt z tymi osobami pozwala im zmniejszyć strach i uprzedzenia. Podczas projektu uczniowie dowiadują się, jak łatwe może być wnoszenie radości i szczęścia w życie innych ludzi – a także otrzymywanie czegoś w zamian. To wzruszające doświadczenie dla wielu młodych ludzi.

  1. Osobista refleksja i duchowość

Codzienne poranne impulsy biblijne i ich podsumowania wieczorem są ważne dla uczniów chociażby ze względu na przepracowanie wrażeń z dnia i wprowadzenie ich w życie codzienne. Członkowie „rodziny nadziei” Fazenda da Esperança opowiadają o swoich często trudnych ale bardzo autentycznych doświadczeniach życiowych, wprowadzając codzienne motto oparte na kostkach sports4peace, które prowadzą przez cały dzień. Hasła takie jak „Zadbaj o innych” czy „Graj fair” i ich oparcie na Piśmie Świętym pozwalają młodzieży wyostrzyć swój pogląd na doświadczanie miłości Boga i bliźniego oraz umożliwiają konkretny dostęp do wiary przeżywanej we wspólnocie. Nie ukrywamy, że nasza duchowa tradycja zakorzeniona jest w Kościele Katolickim, ale wyznajemy  ekumeniczne wartości, dlatego nie wykluczamy nikogo z udziału w naszych projektach. W projekcie mogą brać udział także niewierzący czy członkowie innych denominacji.