awarded with:


       

Nasza wizja

Wspólnie kształtując przyszłość – zaangażowanie w społeczność opartą na człowieczeństwie.

Taki jest motyw przewodni projektów młodzieżowo-społecznych, które organizowane są od 2013 roku dla uczniów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Księża, studenci czy nauczyciele organizują tygodnie projektowe we współpracy z Kommende Dortmund, instytutem społecznym archidiecezji Paderborn w Niemczech i ich stowarzyszeniem młodzieżowym socioMovens. Podczas spotkań uczniowie stają przed różnymi społecznymi pytaniami i zajmują się nimi przez ćwiczenia empiryczno-edukacyjne, to znaczy dokonują intensywnych doświadczeń (przez warsztaty czy wspólne akcje) i odkrywają swoją zdolność do solidarnego działania i uczynienia naszego świata bardziej sprawiedliwym i opartym na pokoju.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat rozwoju, organizacji i realizacji naszych tygodni projektowych. Jednym z naszych głównych celów jest stworzenie dla młodych ludzi z całej Europy atmosfery, dzięki której będą mogli się rozwijać i wzmacniać swoją osobowość i świadomość społeczną. Dla wielu z nich – czego już doświadczyliśmy – jest to zupełnie nowe, przydatne i pozytywne odkrycie. Umożliwienie młodemu pokoleniu stania się odpowiedzialnymi ludźmi jest również częścią naszej wielkiej wizji, którą określamy po angielsku jako  “Giving Europe a Soul.”

 

Prałat Dr. Peter Klasvogt

Direktor Instytutu Kommende Dortmund i stały członek zarządu stowarzyszenia socioMovensPrälat Peter Klasvogt