awarded with:


       

Organisation

Zarząd stowarzyszenia

Zgodnie z naszym statutem, socioMovens składa się z dwóch centralnych organów. Oprócz regularnych członków, którzy spotykają się co najmniej raz na rok na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, Zarząd zajmuje się na bieżąco sprawami stowarzyszenia. W tej chwili w jego skład wchodzą następujące osoby:

 • Matthias Hembrock, Niemcy, ksiądz katolicki w Bocholt, przewodniczący
 • Jakob Ohm, Niemcy, z-ca przewodniczącego
 • Marcin Adamiec, Polska
 • Pavol Fedorko, Słowacja
 • Emil-Alin Irimicuc, Rumunia
 • Kristaps Oliņš, Łotwa
 • Prälat Dr. Peter Klasvogt, Niemcy, jako dyrektor Instytutu Społecznego Kommende Dortmund stały członek zarządu stowarzyszenia
 • René Scheer, Niemcy, skarbnik
 • Bogdan Tachynskyj, Ukraina, członek rozszerzonego zarządu
 • Nikola Tomasevic, Chorwacja, członek rozszerzonego zarządu

Rada Doradcza

Na kongresie „Giving Europe a Soul”, w czasie którego w 2014 roku powstało socioMovens, ukonstytuował się okrągły stół referentów i przedstawicieli społecznych instytucji etycznych, w skład którego weszli następujący członkowie. Podczas Międzykulturowego Spotkania Młodzieży pod koniec sierpnia 2015 r. powołano go jako radę doradczą.

 • Papieska Rada Iustitia et Pax (która objęła socioMovens swoim patronatem- obecnie Papieska Rada Iustitia et Pax nie funkcjonuje jako niezależna jednostka – została wcielona w nowo powstałą Dykasterię ds. Interalnego Rozoju Człowieka
 • Prof. Dr. Stjepan Baloban, Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu
 • Michael Berentzen, ksiądz katolicki, Münster
 • Hervé-Marie Cotten, Le Mans
 • Steffen Eikenbusch, Tübingen
 • Beni Enderle, Loppiano/Florenz: Międzynarodowa Grupa Artystyczna GenRosso
 • Erich G. Fritz, Dortmund: MdB a.D., polityk, były parlamentarzysta
 • Prof. Dr. Ingeborg Gabriel, Wiedeń, Związek etyków społecznych z Europy Środkowo-schodniej
 • Matthias Hembrock, Bocholt
 • Prałat Dr. Peter Klasvogt, Dortmund: Instytut Społeczny Kommende Dortmund
 • Dr. Stefan Klug, Paderborn
 • Stefan Lunte, Brussels: COMECE
 • Biskup Adrianus van Luyn SDB, Bonn: COMECE
 • Dr. Mykhaylo Melnyk, Kijów: Iustitia et Pax / Kościół Grecko-katolicki
 • Tim Peters, Ukraina/Niemcy, Fundacja Konrada Adenauera, Charków
 • Prof. Dr. Peter Schallenberg, Paderborn: Katedra Katolickiej Nauki Społecznej
 • René Scheer, Dortmund: Innovationsallianz NRW_Hochschulen / Chrześcijańskie społeczne inicjatywy „Stern im Norden“, Dortmund / referent for  business and corporate ethics Leibniz-FH, Hannove
 • Dr. Volodymyr Scheremeta, Ivano Francisc,  Ukrainian Greek Catholic Environmental Bureau
 • Mons. Marian Subocz, Warszawa: Caritas Polska
 • Paul Stapel, Kempten: Fazenda da Esperança
 • Lukas Trötzer, Düsseldorf