awarded with:


       

Monthly Archives: October 2020

  • -

Motto na październik 2020

Motto na cały rok: Vidimus! – We have seen! – Widzieliśmy!

Fragment biblijny: Mt 25, 35

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.“

Refleksja:

Każdy, kto idzie przez świat z otwartymi oczami, zauważy, że istnieje wiele niesprawiedliwości, zarówno dużych, jak i małych: bieda, wykluczenie, bezdomność… Na pewno znajdziesz wiele innych przykładów ze swojego środowiska. Wyzwanie jest jasne: w dziedzinie społecznej jest jeszcze wiele do zrobienia. Kierując się duchem naszego ruchu socioMovens, staramy się uczynić nasze społeczeństwo nieco bardziej ludzkim i sprawiedliwym, przynajmniej w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Ale jako społeczno-chrześcijańskiemu ruchowi nie chodzi nam tylko o pomoc materialną. Chcemy raczej pozwolić innym, zwłaszcza pokrzywdzonym przez los, poczuć, że są akceptowani, traktowani poważnie i cenieni jako istoty ludzkie. Nie potrzebujemy do tego wielu środków, wystarczy bystre oko i otwarte serce. Według słów Jezusa ta życzliwa i serdeczna postawa jest nazywana „miłością”. Odważmy się na to pełne miłości spojrzenie, aby nikt nie musiał czuć się obcy, wykluczony, nieistotny.

Jakob Ohm