awarded with:


       

Szkolenie dla liderów grup – Youth Counselling Training 2016

W ramach SocioMovens Youth Counseling Training 2016 ponad 35 zaangażowanych koordynatorów projektów i tutorów z Europy Środkowej i Wschodniej zebrało się w Fazenda Gut Neuhof w dniach 10-15 lipca 2016 r. Tam pogłębili swoją wiedzę i doświadczenia w pracy z młodzieżą socioMovens. pracować i opracowywać nowe pomysły na dalsze projekty.

 

IMG_20160713_133222

Podczas seminarium uczestnicy z ośmiu krajów poznali, pogłębili i omówili ćwiczenia z zakresu edukacji empirycznej, posługiwanie się kostkami sports4peace, poznali ramy duchowe, a także organizacyjne zarządzanie projektami młodzieżowymi socioMovens. Ponadto otrzymali i zapoznali się z wieloma metodami i podręcznikami dotyczącymi dalszej pracy z młodzieżą.

Uczestnicy mogli dodatkowo przedstawić własne doświadczenia związane z organizacją młodzieżowego projektu społecznego i/lub doradztwem i towarzyszeniem regionalnym grupom młodzieżowym. W oparciu o te sprawozdania wymiana spostrzeżeń pomogła w udzieleniu wzajemnych porad i wskazówek poprzez przykłady najlepszych praktyk.

Aby zrozumieć doświadczenia młodych podczas tygodnia projektowego, szkolenie doradcze zostało tak skonstruowane aby uwzględnić charakterystyczne elementy pracy z młodzieżą według metody socioMovens. W związku z tym każdy poranek rozpoczynał się wspólnym mottem i impulsem – wypracowanym przez uczestników – każda sesja zaczynała się rozgrzewką, a każdy dzień kończył refleksją. Ponadto uczestnicy wzięli udział w w spotkaniu w Fundacji Konrada Adenauera. Tam wykład byłego posła do niemieckiego parlamentu, Ericha G. Fritza, wprowadził ich w historyczny kontekst ostatnich wydarzeń i wyzwań w Europie. Ponadto uczestnicy odwiedzili kampus Leonardo da Vinci w Nauen (Brandenburgia).

The social institute Kommende Dortmund organised the seminar in cooperation with our association Verein socioMovens e.V.  The training was sponsored by the Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), Bonn, by financial means of the Federal Government’s Child and Youth Plan und by the solidarity initiative Renovabis.